PRACOWNIA DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ

 

Budynek nr 4   
     
(podparter)

 

   
Przyjmowanie materiałów do badań:
 
dni robocze: pon. - piątek godz. 7.30 – 14.00

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska:
 
dni robocze: pon. - piątek  godz. 8.30 – 10.00

 
Odbiór wyników:

dni robocze:
pon. - piatek
godz. 12.00 – 14.00
     


   
 


Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej wykonuje badania dla potrzeb szpitala,  zleceniodawców zewnętrznych, którzy mają podpisane umowy ze szpitalem oraz pacjentów prywatnych po opłaceniu badań w kasie szpitalnej (koszt wg cennika).

   IMG 20220708 112015


    Zakres wykonywanych badań:   

1. Badania bakteriologiczne materiałów z układu oddechowego, moczowo-płciowego, pokarmowego, krążenia, nerwowego, schorzeń skóry, narządu ruchu.

Wykonywany jest posiew materiału, identyfikacja wyhodowanych bakterii patogennych, oznaczenie lekowrażliwości z wykryciem fenotypowych mechanizmów oporności MRSA, VRE, ESBL, MLSB, AmpC, MBL i KPC, decydujących o interpretacji klinicznej uzyskanych wyników antybiogramów.
Metodyka i interpretacja wyników posiewów oparta jest na wytycznych Krajowego Ośrodka
Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów oraz zaleceń  europejskich EUCAST.

2. Badania mykologiczne w kierunku grzybów drożdżopodobnych i dermatofitów.
3. Badania parazytologiczne w kierunku rodzimych pasożytów jelitowych.
4. Badania skuteczności sterylizacji autoklawów.
5. Niektóre badania serologiczne.
6. Kontrole bakteriologiczne środowiska szpitalnego.


Pracownia dysponuje nowoczesnym sprzętem do badań. Posiada aparat do automatycznej identyfikacji i oznaczania wrażliwości na antybiotyki  VITEK 2 oraz  automatyczny system
 do monitorowania posiewów krwi  i płynów ustrojowych  Bact / Alert.

IMG 20220708 112306
IMG 20220708 113904
IMG 20220708 113840

 

Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej uczestniczy  w zewnętrznej kontroli jakości POLMICRO, prowadzonej przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie i uzyskuje pozytywne wyniki , czego rezultatem są  otrzymane certyfikaty jakości.

 

IMG 20220708 113330


Informacje dla pacjenta:

1. Pobieranie moczu na posiew
    Pobierz
2. Pobieranie plwociny na posiew
    Pobierz
3. Pobieranie materiałów w kierunku pasożytów jelitowych
    Pobierz

W celu uzyskania informacji na temat prawidłowego pobrania, przechowywania i transportu innych materiałów do badań mikrobiologicznych proszę o kontakt telefoniczny z personelem laboratorium.
 Personel 


Kierownik Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej:
mgr Dorota Palczewska
Specjalista Mikrobiologii Klinicznej

Technicy:
Julita Stonoga

Asystenci:

mgr Natalia Izabela Podsiadły

mgr Dalia Masztalerz

 

 IMG 20220708 112711