PRACOWNIA ANGIOGRAFICZNA

Pracownia Angiograficzna wykonuje badania angoigraficzne przedniego i tylnego odcinka oka. Są one realizowane w ramach umowy z NFZ na podstwie skierowania wydanego przez lekarza okulistę.

Pracownia Badań Angiograficznych mieści się w budynku nr 23 (Poliklinika) na parterze.

Okres oczekiwania na wykonanie badania w naszej Poradni wynosi kilkanaście dni.
 

Rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie pod numerem 68 470 78 62.
W czasie rejestracji należy podać:
- imię i nazwisko pacjenta
- wiek pacjenta
- nazwisko lekarza kierującego na badanie
Chorzy z retinopatią cukrzycową, zmianami zwyrodnieniowymi siatkówki, zmianami nowotworowymi, zatorowo-zakrzepowymi to największa grupa potencjalnych pacjentów. Badanie to wielokrotnie szybciej wykrywa zmiany naczyniowe w porównaniu z konwencjonalnym badaniem oftalmoskopowym (w stadium trudnym do uchwycenia tradycyjnymi metodami).
                                     
Wszystkie osoby, u których wykryto na dnie oka zmiany trudne diagnostycznie, w pierwszej kolejności powinny mieć wykonaną angiografię fluoresceinową. Badanie to jest bezwzględnie konieczne przy kwalifikacji pacjenta do laseroterapii.

Jak przebiega badanie angiograficzne? Pacjentowi aplikuje się krople poszerzające źrenice oraz zakłada wkłucie dożylne. Samo badanie jest bezbolesne i polega na wykonaniu, po podaniu kontrastu, serii fotografii dna oka. Pozwala to uwidocznić wszystkie struktury dna oka oraz całe unaczynienie. Przed badaniem pacjent nie musi być na czczo, powinien zażyć wszystkie leki, które stale przyjmuje.
Pracownia Badań Psychologicznych

Pracownia Badań Psychologicznych 105 Kresowego Szpitala Wojskowego świadczy usługi badań psychotechnicznych w zakresie szeroko rozumianej psychologii pracy. Wyposażona została w nowoczesny sprzęt umożliwiający prowadzenie badań według aktualnych standardów, zgodnie z metodyką badań kierowców. Dysponujemy pełną gamą testów przeznaczonych do badania osobowości, kompetencji poznawczych, predyspozycji zawodowych.
Pracownia została wpisana pod numerem F32/2014 do rejestru ewidencji pracowni psychologicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
Wszystkie badania przeprowadzane są w oparciu o aktualne wymogi prawne i kończą wydaniem stosownego orzeczenia psychologicznego.

WYKONUJEMY PEŁEN ZAKRES BADAŃ DLA MEDYCYNY PRACY. Dysponujemy lekarzami wszystkich niezbędnych specjalności jak również laboratorium oraz radiologią w którzych wykonujemy pełną diagnostykę specjalistyczną.

 

Badania prowadzi Pani Katarzyna Wałdoch - Dworak,
psycholog uprawiony do wykonywania:
- badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu /numer ewidencyjny 043/10F
- badania osób ubiegających się lub posiadających pozowolenie na broń /numer zaświadczenia 17/2010
 
Badania:
  
Budynek nr 8  
     
Parter


Płatność za badanie
w kasie szpitalnej:

Budynek nr 23
Podparter

Obowiązuje rejestracja
telefoniczna

pon-pt    

tel. +48 515 278 104
Godziny obsługi:
 
poniedziałek /środa /piątek  11:30 - 15:30
 
wtorek        12:00 - 15:00    

czwartek       8:00 - 12:00

Kasa czynna:

pon -pt         7:00 - 14:00
  


Jeśli interesują Państwa inne badania z zakresu medycyny pracy prosimy kontaktować się z Gabinetem Medycyny Pracy pod numerem: +48 68 470 79 11.

 

KIEROWCY
- kierowcy na wszystkie kategorie prawa jazdy
- kierowcy skierowani przez starostę za przekroczenie limitu punktów karnych, jazdę pod wpływem alkoholu oraz sprawców wypadków drogowych, w których są zabici lub ranni
- kierujący pojazdami służbowymi kat. B, w tym przedstawiciele handlowi
- kierowcy pojazdów uprzywilejowanych
- kierowcy i kandydaci do sportów rajdowych

 

INSTRUKTORZY NAUKI JAZDY I EGAMINATORZY
- instruktorzy nauki jazdy oraz kandydaci
- egaminatorzy nauki jazdy i kandydaci

 

OPERATORZY
- operatorzy wózków jezdniowych/widłowych/akumulatorowych
- operatorzy suwnic, dźwigów, żurawia i podestów
- operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego i drogowego: koparki, ładowarki, psycharki itp.
- pracownicy zatrudnieni na wysokości:malarze, murarze, cieśle, elektrycy, elektromonterzy, montażyści, spawacze itp.

 

BADANIA NA BROŃ
- osoby ubiegające się o pozwolenie na broń
- osoby posiadające pozwolenie na broń myśliwską, gazową, palną, sportową
- kandydaci na urząd sędziego, kuratora, prokuratora, komornika
- pracownicy ochrony I i II stopnia 

 

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE 
- dla osób dorosłych
 

INNE ZAWODY
- osoby wykonujące prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej
 
Na badania należy ze sobą zabarać:
- dowód osobisty
- prawo jazdy (dot.kierowców)
- okulary korekcyjne oraz do czytania (dot. osób posiadających)
- skierowanie na badania (wypełnia kierujący na badania, np. pracodawca, policja, lekarz). W pozostałych przypadkach skierowanie nie jest wymagane.

 

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ

Budynek nr 4   
     
(podparter)

 

   
Przyjmowanie materiałów do badań:
 
dni robocze: pon. - piątek godz. 7.30 – 14.00

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska:
 
dni robocze: pon. - piątek  godz. 8.30 – 10.00

 
Odbiór wyników:

dni robocze:
pon. - piatek
godz. 12.00 – 14.00
     


   


Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej wykonuje badania dla potrzeb szpitala,  zleceniodawców zewnętrznych, którzy mają podpisane umowy ze szpitalem oraz pacjentów prywatnych po opłaceniu badań w kasie szpitalnej (koszt wg cennika).

   

    Zakres wykonywanych badań:   

1. Badania bakteriologiczne materiałów z układu oddechowego, moczowo-płciowego, pokarmowego, krążenia, nerwowego, schorzeń skóry, narządu ruchu.

Wykonywany jest posiew materiału, identyfikacja wyhodowanych bakterii patogennych, oznaczenie lekowrażliwości z wykryciem fenotypowych mechanizmów oporności MRSA, VRE, ESBL, MLSB, AmpC, MBL i KPC, decydujących o interpretacji klinicznej uzyskanych wyników antybiogramów.
Metodyka i interpretacja wyników posiewów oparta jest na wytycznych Krajowego Ośrodka
Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów oraz zaleceń  europejskich EUCAST.

2. Badania mykologiczne w kierunku grzybów drożdżopodobnych i dermatofitów.
3. Badania parazytologiczne w kierunku rodzimych pasożytów jelitowych.
4. Badania skuteczności sterylizacji autoklawów.
5. Niektóre badania serologiczne.
6. Kontrole bakteriologiczne środowiska szpitalnego.


Pracownia dysponuje nowoczesnym sprzętem do badań. Posiada aparat do automatycznej identyfikacji i oznaczania wrażliwości na antybiotyki  VITEK 2 oraz  automatyczny system
 do monitorowania posiewów krwi  i płynów ustrojowych  Bact / Alert.

Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej uczestniczy  w zewnętrznej kontroli jakości POLMICRO, prowadzonej przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie i uzyskuje pozytywne wyniki , czego rezultatem są  otrzymane certyfikaty jakości.

Informacje dla pacjenta:

1. Pobieranie moczu na posiew
    Pobierz
2. Pobieranie plwociny na posiew
    Pobierz
3. Pobieranie materiałów w kierunku pasożytów jelitowych
    Pobierz

W celu uzyskania informacji na temat prawidłowego pobrania, przechowywania i transportu innych materiałów do badań mikrobiologicznych proszę o kontakt telefoniczny z personelem laboratorium.
 Personel 


Kierownik Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej:
mgr Dorota Palczewska
Specjalista Mikrobiologii Klinicznej

Technicy:
Julita Stonoga

Asystenci:

mgr Natalia Izabela Podsiadły

mgr Dalia Masztalerz

 

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ                                                                                                                                                              

Budynek nr 23 (Poliklinika)  
Parter

 

Rejestracja 

pon-pt  7:00 - 11:00   

tel. 68 470 79 12

 

Godziny obsługi
 
Gabinet pobrań:
   
7:30 - 10:00  (badania podstawowe)
7:30 - 11:00  (badania specjalistyczne)
  
Odbiór wyników (w dniu pobrania): 
12:00 - 14 :30 

 

Odbiór wyników badań w kierunku COVID-19

w dni robocze 7.30 - 14.30

w rejestracji laboratorium, wejście z przodu „A” 

w dni robocze w godz. 14.30 -19.00

oraz w dni wolne od pracy w godz.7.00 – 19.00

w laboratorium, wejście drugie od tyłu „C”. 

** W  dniu pobrania odbiór wyników od godz.12.00 

105 SzWzP SP ZOZ - Rodzaje testów na COVID-19 (105szpital.pl)

 
     mgr Jadwiga Wodzinowska-Zielke
     Specjalista analityki klinicznej
     Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
 
     Konsultant Wojewódzki ds. Diagnostyki Laboratoryjnej

       tel. 68 470 78 97

      mgr Krystyna Ogrodowczyk
     Specjalista diagnostyki laboratoryjnej
     Zastępca kierownika


Asystenci:
mgr Anna Grocholska
mgr Joanna Gabriel
mgr Iwona Mirosław
mgr Marzena Chaszczewska
mgr Dorota Lorc

Technicy:
Renata Dunowska
Ewa Winnicka
Izabela Kulka
Helena Żłobińska
Irena Manda
Zofia Nowakowska
Dorota Staszkiewicz
Katarzyna Kecman
Dariusz Karbowy
Izabela Rokicka - Lewon

     Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje badania całodobowo dla potrzeb oddziałów szpitala, POZ, izby przyjęć, SOR oraz dla pacjentów ambulatoryjnych ze skierowaniem.
Istnieje możliwość wykonania diagnostyki laboratoryjnej bez skierowania- odpłatnie według cennika.
 
Zakład wykonuje bardzo szeroki wachlarz badań w pracowniach: biochemii, hematologii, analityki ogólnej, immunochemii i serologii.
Laboratorium dysponuje nowoczesnym sprzętem, analizatorami biochemicznymi, hematologicznymi oraz do krzepnięcia krwi.
Oznacza hormony, markery nowotworowe,  przeprowadza badania do diagnostyki wirusów HCV, HBS, HIV, a także boreliozy.
Wykonuje badania w kierunku niepłodności - badanie nasienia, hormonów płciowych.
Badania alergenów pokarmowych, oddechowych (trawy, drzewa itp.), diagnozuje alergie na ukąszenia (osy, pszczoły, szerszenie) u dzieci i dorosłych. 
Badania markerów kości - witamina D3. 
Oznaczanie grup krwi do trwałej ewidencji.


Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej w 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym to jeden z najlepiej wyposażonych i precyzyjnych laboratoriów w naszym regionie. Realizujemy badania diagnostyczne dla szeregu innych podmiotów medycznych, które zawarły umowę z naszym Zakładem. Jesteśmy otwarci na współpracę w zakresie diagnostyki laboratoryjnej m.in. dla praktyk lekarzy rodzinnych, praktyk specjalistycznych i innych.
                                      

Praktyczne porady
 
Jak przygotować się do badań laboratoryjnych?
Aby badania laboratoryjne były w pełni zgodne ze stanem faktycznym naszego organizmu należy zastosować się do poniższych wskazówek:

Badanie KRWI
1. Na pobranie krwi należy stawić się na czczo – 12 godzin po przyjęciu ostatniego posiłku.
2. Nie należy spożywać jakichkolwiek płynów przed pobraniem materiału, w tym alkoholu czy kawy- kofeina wpływa na wzrost stężenia glukozy we krwi oraz innych parametrów.
3. Należy wstrzymać się od palenia papierosów przez godzinę przed pobraniem krwi.
4. Intensywny trening fizyczny- wpływa na wyniki niektórych oznaczeń laboratoryjnych- należy wstrzymać się od ćwiczeń w przeddzień pobrania krwi.
5. Należy spokojnie podejść do badania, nie należy śpieszyć się i denerwować. Stres psychiczny - jego wpływ na wyniki badań laboratoryjnych jest zwykle niedoceniony, jednak szereg czynników zmienia się pod jego wpływem.

Badanie MOCZU

1. Pojemnik na mocz powinien być jednorazowy jeśli próbka jest przeznaczona do badań mikrobiologicznych pojemnik powinien być sterylny – można zakupić w aptece.
2. Zaleca się pobrać pierwszy poranny mocz, po uprzedniej rannej toalecie – mocz pobieramy ze środkowego strumienia (tzn. odrobinę do toalety, a dopiero późnej do pojemnika).
3. U dzieci i noworodków stosuje się woreczki z hipoalergiczną taśmą klejącą. Okolice narządów płciowych i odbytu należy przemyć mydłem i wodą, a następnie umieścić woreczek - dociskając taśmą klejącą do krocza. Zawartość sprawdzać co 10 – 15 minut.
4. W możliwie najkrótszym czasie od momentu pobrania mocz dostarczamy do Laboratorium.
Dzieci - jak zminimalizować dyskomfort i strach przy pobieraniu próbek do badań laboratoryjnch?
Zdarza się, że i dzieci muszą przejść rutynowe badania -wtedy będą potrzebowały pomocnej dłoni. Troskliwy dorosły po zastosowaniu się do poniższych rad jest w stanie zminimalizować dyskomfort, ból czy strach u dziecka podczas pobierania próbki do badań.

1. Przygotuj dziecko. Spokojnie wytłumacz, w jakim celu i w jaki sposób próbka będzie pobierana. Daj dziecku czas na przyzwyczajenie się do sytuacji, zanim ktokolwiek go dotknie.
2. Dodaj odwagi – inscenizuj. W domu, w miejscu, gdzie dziecko czuje się bezpiecznie, wykorzystaj pluszaka jako pacjenta i pozwól by dziecko długopisem lub plastikową strzykawką robiło zastrzyki misiowi.
3. Pomóż dziecku umieścić badanie w perspektywie. Porównaj tę część badania, która wydaje się dziecko najbardziej niepokoić, do czynności, którą bardzo dobrze zna. Na przykład wytłumacz, że zajmie to chwilę nie dłuższą niż odśpiewanie "Wlazł kotek na płotek".
4. Zaplanuj nagrodę. Pogratuluj odwagi i dzielności, wyraź swój zachwyt i zabierz dziecko np. na lody.
Na wizytę należy zabrać ze sobą:
- dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
- skierowanie na badania laboratoryjne

Jeśli badanie wykonywane będzie odpłatnie:
Najpierw należy udać się do kasy szpitala (podparter) w celu wykupienia diagnostyki, następnie z otrzymanym potwierdzeniem do Rejestracji Laboratorium w godzinach obsługi pobrań.


 

 
 

Pracownia Diagnostyki Obrazowej

Kierownik: dr n. med. Piotr Śmiłowski

Miejsce: Budynek nr 11 (parter) 

Rejestracja: 68 470 79 01,  68 470 79 00
 
Pracownia Diagnostyki Obrazowej wykonuje badania: 
  • RTG
  • USG
  • Tomografia komputerowa
  • Biopsja
  • Mammografia

Nasza Pracownia Diagnostyki Obrazowej została zaopatrzona w mammograf z udziałem dofinansowania ZPORR.

ZPORR.jpg