IMG 20231002 111338

W dniu dzisiejszym w naszym szpitalu pięcioro młodych lekarzy, będących żołnierzami rozpoczyna staż podyplomowy. Szeregi kadry lekarskiej zasilą:
ppor. Magdalena Karolczuk,
ppor. Patryk Kumik,
ppor. Michał Kasprzyk,
ppor. Tomasz Robak oraz 
ppor. Wiktor Wagiel.
Staż podyplomowy jest to przygotowanie lekarza, które obejmuje pogłębienie wiedzy teoretycznej, a także praktyczną naukę udzielania świadczeń zdrowotnych. Komendant płk mgr inż. Mariusz Piwowarczyk podczas krótkiej odprawy powitał nowych lekarzy. 
Wszystkim życzymy powodzenia, wytrwałości oraz zadowolenia ze służby i pracy, którą będą wykonywać na rzecz pacjentów!

Tekst i foto: mgr Monika Kogut- Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego, p.o. Rzecznika Prasowego

Przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ( t.j. Dz. U. z 2023r. , poz. 700) na terenie 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ obowiązuje całkowity zakaz palenia. Zakaz palenia obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie naszej placówki, zarówno pacjentów, pracowników, jak i osoby odwiedzające.
Przez teren szpitala należy rozumieć nie tylko budynki szpitalne oraz ich bezpośrednie otoczenie, ale również cały ogrodzony teren posesji w Żarach oraz teren parkingów wokół budynku szpitala w Żaganiu.
Naruszenie zakazu palenia jest zagrożone karą grzywny do 500 zł i może spowodować wszczęcie postepowania w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

 

   W nocy z 16 na 17 września 2023r. w filii 105-tego Kresowego Szpitala z Przychodnią SP ZOZ w Żaganiu miał miejsce pożar.

   Na miejsce natychmiast zostały wezwane odpowiednie służby. Najprawdopodobniej ogień został zaprószony przez jednego z pacjentów. Podczas akcji ewakuowano wszystkich pacjentów szpitala. Trzy osoby w najpoważniejszym stanie zostały przewiezione na Szpitalny Oddział Ratunkowy do siedziby w Żarach. Trzy kolejne przetransportowano do Szpitala na Wyspie. Po zakończeniu akcji gaśniczej przez straż pożarną oraz sprawdzeniu, że w budynku szpitala jest bezpiecznie pacjenci powrócili na oddziały szpitalne.

   Wskutek zdarzenia zniszczeniu uległy dwa pomieszczenia pododdziału chorób wewnętrznych. Państwowa Straż Pożarna, Prokuratura Rejonowa wraz z Policją pracowały na miejscu zdarzenia w celu ustalenia przyczyn pożaru.

cross.png

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 19.08.2023 r. odeszła  Żaneta Falkowska-Ścibiór, wieloletnia pielęgniarka naszego Szpitala.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 26.08 br. o godzinie 11:00 w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Żarach.

Rodzinie oraz bliskim składamy głębokie wyrazy współczucia.

Komendant, Pielęgniarka Naczelna oraz pracownicy 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach

1

W dniu 26.07.2023 r. w 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Żarach odbyła się uroczystość związana z zakończeniem przez ppłk dr n. med. Marka Femlaka służby wojskowej oraz pracy na stanowisku Zastępcy Komendanta.

Pan ppłk dr n. med.. Marek Femlak piastował stanowisko Zastępcy od ponad 16 lat. W międzyczasie pełnił również funkcję kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, a przez ostanie pół roku także obowiązki Komendanta szpitala.

13062023 1

W dniu 12 czerwca br. gościliśmy w Szpitalu Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej dr Aurelię Ostrowską. Wizyta była związana z powołaniem z dniem 12 czerwca 2023 roku na Komendanta 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach płk Mariusza Piwowarczyka.

Przy okazji przedstawienia płk Mariusza Piwowarczyka, Pani Dyrektor złożyła podziękowania cz.p.o. Komentanta ppłk dr n.med. Markowi Femlakowi za dotychczasową, niełatwą i pełną wyzwań służbę, życząc jednocześnie dalszych sukcesów. Słowa podziękowania zostały również skierowane w stronę lek. Artura Lipczyńskiego, byłego Komendanta Szpitala za pracę na rzecz Szpitala w okresie pandemii COVID-19.

Tekst i foto: mgr Monika Kogut-Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego, p.o. Rzecznika Prasowego

1

2

105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Żarach w dniach 3-4 czerwca 2023 r. włączył się do ogólnopolskiego projektu profilaktyki zdrowia i zdrowego stylu życia pn. „Zdrowe Życie”. Piknik miał miejsce w m. Nowa Sól.

111

Dnia 31 maja br. uroczyście pożegnaliśmy wieloletnią pracownicę naszego szpitala mgr Marzenę Sarnecką. Pani Marzena przez niespełna 15 lat piastowała różne stanowiska. Zaczynała pracę od stanowiska Kierownika Działu Obsługi Gospodarczo-Technicznej, później pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora ds. technicznych.

Podkategorie