W dniu dzisiejszym (27.05.2022 r.) odbyło się spotkanie z Panem Mirosławem Sosną, Prezesem Nowego Szpitala we Wschowie i Szprotawie. Spotkanie dotyczyło nawiązania współpracy pomiędzy 105 Kresowym Szpitalem Wojskowym z Przychodnią SPZOZ
w Żarach, a Grupą Nowy Szpital Holding S.A. Rozmowy dotyczyły poprawy dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej oraz uściślenia współpracy pomiędzy szpitalami w powiecie żagańskim.

Kolejne spotkanie dziś obyło się u Starosty Żagańskiego, Pana Henryka Janowicza
w celu dokonania dalszych uzgodnień odnośnie szpitala w Żaganiu i doprecyzowania już powstałych. Rozmowy na temat funkcjonowania filii 105. Kresowego SzWzP SPZOZ cały czas są w toku.

Aktualnie zaplanowane są wizyty przedstawicieli Zarządu Powiatu Żagańskiego w filii Szpitala w Żaganiu.

W trakcie spotkania nie padły propozycje wypowiedzenia umowy dzierżawy żadnej ze stron.

300522