Pracownia Hemodynamiki funkcjonuje od 2011 roku. Od początku działa 24 godziny na dobę w ramach dyżurów dla chorych z zawałem mięśnia serca. Rocznie jest wykonywane ponad 1000 koronarografii i 500 zabiegów angioplastyki wieńcowej.

W Pracowni wykonywane są zabieg z zakresu kardiologii interwencyjnej:

  • Diagnostyczne - koronarografia, by-passografia
  • interwencyjne -angioplastyka wieńcowa z użyciem balonu, balonu pokrytego lekiem, stentów uwalniających lek, pomiar cząstkowej rezerwy przepływu, ultrasonografia wieńcowa, założenie wewnątrzaortalnego balonu do kontrpulsacji,

Większości zabiegów wykonywane jest z dostępu przez tętnicę promieniową.

Kierownik: dr Przemysław Nowicki

Pielęgniarka Oddziałowa: Urszula Budzianowska, specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego

Tel: 68-470-78-59

Pracownia mieści się w budynku nr 11.