Załącznik nr 2 do Zarządzenia Komendanta nr 97/2022 z dnia 28.07.2022 r.

Zasady odwiedzin

Szanowni Państwo, informujemy, że odwiedziny pacjentów przebywających w szpitalu odbywają się zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Tylko jedna osoba w ciągu dnia, a w szczególnych przypadkach, za zgodą
  kierownika/ordynatora oddziału – 2 osoby;
 2. Odwiedziny odbywają się w godzinach nieutrudniających procesu leczenia. Zalecane
  godziny odwiedzin dla poszczególnych oddziałów należy ustalić z ordynatorem
  oddziału lub pielęgniarką oddziałową. Wykaz numerów telefonów znajduje się
  w zakładce Oddziały szpitalne;
 3. Konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas
  przebywania na terenie podmiotu leczniczego;
 4. Przed wejściem na oddział należy zdezynfekować ręce;
 5. Przed wykonaniem czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie należy
  uprzednio umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować dłonie;
 6. Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów, w szczególności
  pacjentów z obniżoną odpornością niezaszczepionych przeciw COVID – 19 oraz bez
  historii przebycia zakażenia wirusem SARS – CoV2 w ciągu ostatnich 180 dni.
  Wyjątek mogą stanowić sytuacje szczególne (np. wizyty pożegnalne u pacjentów),
  wówczas organizacja takich odwiedzin ustalana jest przez Komendanta lub
  upoważnionego przez niego lekarza oddziału.
 7. Personel szpitala ma prawo odmówić wstępu osobom nieprzestrzegającym zasad
  obowiązujących w szpitalu oraz nakazać opuszczenie terenu szpitala;
 8. W przypadku wystąpienia na oddziale zachorowań na COVID – 19 lub pojawienia się
  innego alertu patogenu o wysokiej zakaźności, odwiedziny pacjentów mogą zostać
  zawieszone na czas określony przez Komendanta szpitala.

Szczegółowe rekomendacje MZ i GIS dot. odwiedzin pacjentów w szpitalach w okresie
epidemii COVID – 19: https://www.gov.pl/attachment/40712c9e-a1a8-4bc2-bcdfe26975641e20