mr1

Rezonans magnetyczy (MR)
Rejestracja i wykonanie badania:  EURODIAGNOSIS SP. Z O.O.
mr2

Aby skorzystać z badania rezonansem magnetycznym należy posiadać skierowanie.

 Następnie wykonać poniższe kroki:
1. Zadzwonić na INFOLINIĘ nr tel.: 800 70 70 72
    w celu uzgodnienia terminu wykonania badania. Zalecamy posiadać przy sobie skierowanie (prosimy o przygotowanie numeru PESEL oraz skierowania w celu podania niezbędnych informacji) 

2. Oryginał skierowania dostarczyć do Rejestracji Zakładu Diagnostyki Obrazowej


Odbiór wyników:
Rejestracja Pracowni Diagnostyki Obrazowej

Prosimy aby każdy pacjent na badanie zabrał:

  • Dokument potwierdzający tożsamość.
  • Wynik aktualnego poziomu kreatyniny i współczynnika eGFR (w przypadku badań ze środkiem kontrastowym)
  • Wyniki poprzednich badań diagnostycznych dotyczących badanej części ciała (TK,MR,RTG,USG), karty informacyjne z dotychczasowego leczenia.
  • Dokumentację medyczną dotyczącą wszczepionych implantów, etc.

Numer rachunku bankowego:
Bank Santander Consumer Bank S.A. O/Lublin
SWIFT: WBKPPLPP
IBAN: 50 1090 2688 0000 0001 0645 5274

Uwaga !!
Badania metodą rezonensu magnetycznego na terenie Szpitala wykonywane są przez firmę zewnętrzną.
Opłatę za badanie metodą rezonansu magnetycznego należy wpłacać na konto bankowe firmy EURODIAGNOSIS SP. Z O.O., które można znaleźć pod adresem