Pracownia EKG

Godziny przyjęć: 8:00 - 14:00 z przerwą 11:30 - 12:00

Miejsce: Budynek nr 23 (I piętro)
 
Telefon: 68 470 78 26