Pracownia Diagnostyki Obrazowej

 

Kierownik: lek. med. Piotr Śmiłowski

Miejsce: Budynek nr 11 (parter) 

Rejestracja: 68 470 79 01,  68 470 79 00
 
 
Pracownia Diagnostyki Obrazowej wykonuje badania: 
 
RTG
 
USG

Tomografii komputerowej  (TK)

Biopsji

Mammografii  

 

IMG 20211014 102156xxx 

 

W związku z ustawą Prawo Atomowe z dnia 19.11.2000 r. art. 32c ust.2     ( tekst jednolity DZ. U. z 2021r., poz.1941 z późn. Zm.) kierownik zakładu diagnostyki obrazowej informuje, że w związku z prowadzoną działalnością polegającą na udzieleniu świadczeń zdrowotnych w zakresie rentgenodiagnostyki ogólnej w okresie ostatnich 12 miesięcy nie miała ona negatywnego wpływu na ludzi i środowisko ( nie są uwalniane żadne substancje promieniotwórcze).

W ostatnim roku nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników. Pomiary dozymetrii indywidualnej rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu potwierdzają, że istniejąca konstrukcja ścian, stropów, oraz drzwi nie naraża pracowników ani osób przebywających w sąsiedztwie.