PRACOWNIA PERYMETRYCZNA 

Pracownia Perymetryczna naszego szpitala wykonuje badania pola widzenia zarówno w trybie statycznym jak i kinetycznym. Dysponujemy trzema perymetrami: typu Goldmanna i Humphreya oraz AP100.
 

Po przeprowadzonym w naszej Poradni Ogólnej badaniu okulistycznym, jeżeli istnieje taka potrzeba, pacjent jest kierowany na perymetrię.

Pracownia Perymetryczna mieści się w budynku nr 23 (Poliklinika) na I piętrze.

Wskazaniami do perymetrii są wszelkie zaburzenia pola widzenia: mroczki, ubytki, "zasłony przed okiem", "firanki przed okiem", etc.

Badanie to jest podstawowym badaniem minitorującym skuteczność leczenia chorych na jaskrę lub pacjentów w trakcie obserwacji w kierunku jaskry, którzy stanowią nawiększą grupę diagnostyczną. Perymetria znajduje także szerokie zastosowanie w skutecznej diagnostyce schorzeń nerwu wzrokowego i chorób tylnego odcinka oka np. retinitis pigmentosa. Umozliwia również wykrycie zmian pola widzenia pojawiających się w przebiegu schorzeń nowotworowych ośrodkowego układu nerwowego i tylnego odcinka oka. 
                            
Jak przebiega badanie perymetryczne? Wykonuje je przeszkolona osoba, jest ono bezbolesne. Czas trwania zależy od zastosowanej strategii badania, waha się od kilku do kilkudziesięci minut. W trakcie badania pacjent siedzi przed półkulistą czaszą trzymając głowę opartą na podbródku i obserwuje pojawiające się punkty świetlne. Prawidłowe badanie wymaga współpracy pacjenta i wykonywania poleceń osoby kordynującej.