PRACOWNIA ANGIOGRAFICZNA

Pracownia Angiograficzna wykonuje badania angoigraficzne przedniego i tylnego odcinka oka. Są one realizowane w ramach umowy z NFZ na podstwie skierowania wydanego przez lekarza okulistę.

Pracownia Badań Angiograficznych mieści się w budynku nr 23 (Poliklinika) na parterze.

Okres oczekiwania na wykonanie badania w naszej Poradni wynosi kilkanaście dni.
 

Rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie pod numerem 68 470 78 62.
W czasie rejestracji należy podać:
- imię i nazwisko pacjenta
- wiek pacjenta
- nazwisko lekarza kierującego na badanie
Chorzy z retinopatią cukrzycową, zmianami zwyrodnieniowymi siatkówki, zmianami nowotworowymi, zatorowo-zakrzepowymi to największa grupa potencjalnych pacjentów. Badanie to wielokrotnie szybciej wykrywa zmiany naczyniowe w porównaniu z konwencjonalnym badaniem oftalmoskopowym (w stadium trudnym do uchwycenia tradycyjnymi metodami).
                                     
Wszystkie osoby, u których wykryto na dnie oka zmiany trudne diagnostycznie, w pierwszej kolejności powinny mieć wykonaną angiografię fluoresceinową. Badanie to jest bezwzględnie konieczne przy kwalifikacji pacjenta do laseroterapii.

Jak przebiega badanie angiograficzne? Pacjentowi aplikuje się krople poszerzające źrenice oraz zakłada wkłucie dożylne. Samo badanie jest bezbolesne i polega na wykonaniu, po podaniu kontrastu, serii fotografii dna oka. Pozwala to uwidocznić wszystkie struktury dna oka oraz całe unaczynienie. Przed badaniem pacjent nie musi być na czczo, powinien zażyć wszystkie leki, które stale przyjmuje.