IMG 20240305 WA0015
ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ

 

Miejsce: Budynek nr 28, piętro I

105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią

SPZOZ w Żarach, ul. Domańskiego 2

 

Rejestracja

poniedziałek - piatek

godz. 8.00 - 14.00

tel. 68 470 78 75 (badania izotopowe)

 

Godziny przyjęć

poniedziałek - piątek 

godz. 8.00 - 14.00


Kadra medyczna

Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej - lek. med. Marcin Słupek, 

specjalista medycyny nuklearnej,  specjalista chorób wewnętrznych 

dr n. med. Henryk Śmiłowski, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny nuklearnej

mgr Monika Dydyńska-Marć - fizyk medyczny w zakresie medycyny nuklearnej, inspektor ochrony radiologicznej  IOR-3

mgr inż. Krzysztof Makowski - kierownik pracowni scyntygrafii

mgr inż. Norbert Andrzejewski - specjalista radiofarmacji

Grażyna Czaja - starsza pielęgniarka dyplomowana

mgr inż. Justyna Ogrodowczyk - starszy referent

 

Struktura zakładu

Pacownia radiofarmaceutyczna - przygotowuje dawki lecznicze preparatów izotopowych oraz znaczniki izotopowe do badań diagnostycznych.

Pracownie diagnostyczne:
- pracownia gammakamery dwugłowicowej- SPECT 
- pracownia gammakamery jednogłowicowej

Poradnia i Pracownia Leczenia Izotopami Promieniotwórczymi 

 

Zakład Medycyny Nuklearnej dysponuje: 
- gammakamerą dwugłowicową Nucline SPIRIT DH-V do badań SPECTwhole body i badań planarnych
- gammakamerą jednogłowicową Nucline TH-33
- miernikiem aktywności z sondą scyntylacyjną Phoenix Mecano-Switzerland

 

Rodzaje świadczeń wykonywanych w Zakładzie:

1. Scyntygrafia całego ciała (układ kostny), w tym scyntygrafia trójfazowa

2. Radioizotopowe badanie perfuzji mięśnia sercowego SPECT (badanie spoczynkowe)

3. Radioizotopowe badanie perfuzji mięśnia sercowego SPECT (badanie z testem obciążeniowym)

4. Radioizotopowe badanie perfuzji mięśnia sercowego SPECT (badanie spoczynkowe + badanie z testem obciążeniowym)

5. Scyntygrafia perfuzyjna płuc

6. Scyntygrafia statyczna wątroby

7. Scyntygrafia dynamiczna wątroby

8. Scyntygrafia statyczna nerek

9. Scyntygrafia dynamiczna nerek

10. Scyntygrafia i statyczna mózgu (łącznie)

11. Scyntygrafia ślinianek

12. Scyntygrafia przytarczyc

13. Limfoscyntygrafia

14. Scyntygrafia tarczycy 99mTc

15. Scyntygrafia tarczycy 131I

16. Terapia izotopowa łagodnych schorzeń tarczycy (porada kwalifikacyjna, podanie izotopu, porada kontrolna)

17. Diagnostyka krwawień z przewodu pokarmowego

 

Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 listopada 2000r. - Prawo atomowe (tekst jednolity - Dz. U z 2019r. poz. 1792 oraz 2020r. poz. 284) ART. 32c.2 informujemy, że stosowanie źródeł promieniotwórczych oraz źródeł promieniowania jonizującego na terenie Zakładu Medycyny Nuklearnej 105 KSzWzP SP ZOZ - nie wpływa na pogorszenie stanu środowiska naturalnego. Poziom zmierzonych dawek promieniowania na zewnątrz obiektu jest na poziomie tła naturalnego promieniowania.

 

IMG 20240306 WA0005x