ODDZIAŁ POMOCY DORAŹNEJ                                                                                                                            


105. Kresowy Szpital Wojskowy
z Przychodnią SP ZOZ
 
filia Żagań

ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań

Parter  
 
Kontakt z oddziałem:

tel. 68 477 12 58                      

 

 
KIEROWNIK ODDZIAŁU

lek. Ryszard Smyk 

specjalista zdrowia publicznego, chirurg ogólny

 

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA 

mgr pielęgniarstwa Grażyna Urbaniak

specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki