Kontakt

Miejsce:  Żary / parter / wejście od tarasu

Telefon:  68 470 78 90 

 

Centrum Diabetologiczne
 w 105 Kresowego Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Żarach zostało utworzone w 2008 roku. Inicjatorem był z-ca dyrektora szpitala ds. medycznych Marek Femlak. Powstało, aby zapewnić kompleksową opiekę nad pacjentami z cukrzycą na terenie Żar i okolic. 

Kadra medyczna Centrum:

   Kierownik ppłk dr n. med. Marek Femlak
   Specjalista II stopnia chorób wewnętrznych, diabetolog
   Od wielu lat prowadzący leczenie chorych na cukrzycę, zapewniający pacjentom wielospecjalistyczną opiekę. 
  
     Pielęgniarka diabetologiczna Anna Tracz
    Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego  

     Dietetyczka mgr Anna Marciniak
      


Zasadniczym celem działalności Centrum jest leczenie cukrzycy i jej powikłań, tj. nefropatii, retinopatii, neuropatii oraz powikłań sercowo-naczyniowych. Ponieważ choroba ta dotyczyć może każdej części naszego ciała, opieka nad pacjentem musi być kompleksowa. 


Centrum Diabetologiczne otwarte jest codziennie 
od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-15:00

Spotkania odbywają się w grupie, 
wedle potrzeby-prowadzimy indywidualne konsultacje. Centrum nasze ściśle współpracuje z szeregiem specjalistów z różnorodnych dziedzin medycyny. Jeśli zachodzi potrzeba diagnostyki, pacjent może wykonać takie badania na miejscu w naszym szpitalu. Począwszy od konsultacji okulistycznej, chirurgicznej, neurologicznej aż po takie specjalistyczne procedury jak tomografia komputerowa (TK), angiografia fluoresceinowa, laseroterapia cukrzycowa, usg dopplerowskie, badania hemodynamiczne  bądź rezonans magnetyczny (MR). 

Wyniki zleconego pakietu badań z krwi (m.in. peptyt C, HbA1C, poziom insuliny, dobowy profil glukozy, profil lipidowy, GFR) otrzymujemy w ciągu 2-3 godz. od pobrania.

  

Drugim bardzo ważnym zadaniem Centrum jest szeroko rozumiana edukacja w zakresie świadomego, kontrolowanego i racjonalnego żywienia, trybu życia z odpowiednią aktywnością fizyczną. Uczymy jak skutecznie pomóc opanować cukrzycę, zniwelować jej szkodliwy wpływ na stan zdrowia, czyli jak uniknąć powikłań cukrzycowych. 

Centrum Diabetologiczne opiekuje się i prowadzi zajęcia edukacyjne nie tylko z chorymi, ale również z najbliższymi członkami rodzin. Pacjent ma możliwość uczestniczyć wraz z rodziną aktywni we wszystkim, co dotyczy zapobiegania, leczenia, stosowania zasad zdrowego odzywania, jego choroby-cukrzycy. 


256.jpgNaszych nowych pacjentów ze świeżo wykrytą cukrzycą uczymy w praktyce jak samodzielnie wykonać pomiar stężenia cukru we krwi.
Każdy zostaje wyposażony w opaskę nadgarstkową informującą o chorobie i dzienniczek samokontroli.

Dysponujemy szeroką bazą materiałów edukacyjnych: broszury, plakaty i inne. Organizujemy pokazy praktyczne obsługi gleukometrów i penów insulinowych.


Dodatkowo w każdy piątek miesiąca chętny członek Stowarzyszenia Diabetyków dzieli się swoim doświadczeniem z uczestnikami Centrum. Opowiada o tej samej choroby, która dotyka jego kolegów i koleżanki, jednak w indywidualny dla siebie sposób. Jest to też czas dla specjalistów, by mogli lepiej poznać swoich podopiecznych, a także zbadać zakres wiedzy i ewentualnie na bieżąco korygować niewłaściwe nawyki. 


Cykliczne wydarzenia: 
Centrum Diabetologiczne w listopadzie każdego roku uczestniczy w Światowym Dniu Walki z Cukrzycą. Organizowane są wtedy między innymi prelekcje ze specjalistami-praktykami z naszego szpitala na temat leczenia cukrzycy i jej powikłań. Ponadto każdy ma możliwość skorzystać z bezpłatnego pomiaru glukozy we krwi, z porad żywieniowych, zmierzyć ciśnienie tętnicze, określić swoje BMI oraz dokonać pomiaru tkanki tłuszczowej.  
   Ściśle współpracujemy z: 
Zakładem Medycyny Nuklearnej 
w 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Żarach 
Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków Koło Terenowe w Żarach
Stacją Dializ w Żarach 
Polikliniką MSWiA w Zielonej Górze