IMG 20210825 140526x1

cz. p.o. Komendanta


105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią 

   ppłk dr n. med. Marek Femlak

 

p.o. Szef logistyki

Kierownik Wydziału Planowania i Zabezpieczenia Logistycznego mgr inż. Jerzy Bączyk 

 

Główna Księgowa

mgr Lucyna Chmielewska

 

Kierownik ds. filii w Żaganiu 

mgr inż. Jacek Wąsik

 


Kierownik Działu Kadrowo-Płacowego

inż. Mariola Majewska

 

Kierownik Działu Statystycznego z Archiwum 

mgr Renata Szot

 

Kierownik Działu Zamówień Publicznych 

Maria Patrzylas

 

Kierownik Działu Zaopatrzenia Medycznego z Apteką 

mgr farm. Bartłomiej Zawadzki 

 

Kierownik Działu Obsługi Gospodarczo-Technicznej 

mgr inż. Janusz Olszewski

 

Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego

mgr Monika Kogut

 

Kierownik Działu Informatycznego

mgr inż. Tomasz Bryjak

 

Naczelna Pielęgniarka

mgr Dorota Bieńkowska