,,Umarłych dotąd wieczność trwa, dokąd pamięcią im się płaci”

W. Szymborska

 

Komendantowi ppłk dr n. med. Markowi Femlakowi

składamy najszczersze wyrazy współczucia

oraz przekazujemy słowa otuchy z powodu śmierci Taty.

Łączymy się w bólu z rodziną i wszystkimi bliskimi.

Pracownicy 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ