W dniu 09.09.2022 r. w filii szpitala w Żaganiu odbyła się próbna ewakuacja szpitala.

1

 

W próbnej ewakuacji szpitala oprócz personelu naszej placówki uczestniczyli Państwowa Straż Pożarna w Żaganiu, Wojskowa Straż Pożarna  z Dobrego nad Kwisą i Świętoszowa, Ochotnicza Straż Pożarna z Brzeźnicy i Dzietrzychowic, Delegatura Wojskowa z Zielonej Góry,  Żandarmeria Wojskowa z Żagania, Policja, Straż Miejska z Żagania oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Żaganiu, którzy brało udział w przygotowaniach, a  w trakcie ćwiczeń obserwowało podejmowane działania.

2Próbna ewakuacja jest sprawdzianem współdziałania pracowników naszego szpitala oraz pozostałych służb ratowniczych. Uczestniczenie w takiej próbnej ewakuacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom znajdującym się w budynku szpitala w przypadku wystąpienia pożaru. Specjalna symulacja ma za
zadanie pokazać, czy służby ratunkowe i pracownicy szpitala dobrze działają w nagłych przypadkach i odpowiednio koordynują swoje działania.

3

4

5

6

7

 

Foto: Inspektor ppoż. Bielecka Joanna

Tekst: Kierownik Działu Organizacyjno-prawnego mgr Monika Kogut