135900709 3887009087978165 2737538882486144995 n Z dniem 1 stycznia 2021r. Kierownikiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 105. Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach został Pan ppłk rez. dr n. med. Marek Femlak, specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog.

Doktor Marek Femlak jest absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. prof. Bolesława Szareckiego w Łodzi. Ukończył studia w 1993r., w 2001r. uzyskał specjalizację II stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych, w 2010r. tytuł specjalisty diabetologa. Doktorat obronił w roku 2019. Od 2007r. zastępca dyrektora, a następnie komendanta ds. medycznych 105. KSzW, przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej przy Radzie Powiatu Żarskiego.

Komendant 105. Kresowego Szpitala Wojskowego płk lek. med. Artur Lipczyński podziękował za współpracę dotychczasowemu kierownikowi dr n. med. Robertowi Lewandowskiemu, który nie rozstaje się ze szpitalem i będzie nadal swoimi dyżurami wspierał załogę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

mgr Justyna Wróbel - Gądek 

Rzecznik Prasowy

105. Kresowego Szpitala Wojskowego

fot. archiwum prywatne