syrenada0

   Mając na względzie jak cenna jest aktywność fizyczna w zarówno w zdrowiu, jak i w przebiegu niektórych chorób postanowiliśmy włączyć się w organizację I Olimpiady Osób Niepełnospranych, która odbyła się w ramach "III Żarskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego".

podpisanie0

   W dniu wczorajszym, 10 września 2019r. Dyrekcja 105. Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach gościła Waldemara Kraskę, Senatora, Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Państwowego Ratownictwa Medycznego. Cel spotkania stanowiło podpisanie umowy dotyczącej przekazania środków finansowy na zakup nowej karetki. W wydarzeniu wzięli także udział Wojewoda Lubuski, Władysław Dajczak, Dyrektor LOW NFZ, Piotr Bromber, Zastępca Dyrektora Szpitala ds. medycznych, dr n. med. Marek Femlak oraz Kierownik Pogotowia Ratunkowego, lek. med. Ryszard Smyk.

   dotacja

dotacja4

 Z dumą informujemy, iż nasz Szpital realizował będzie projekt unijny w ramach programu "Infrastruktura i Środowisko". Fundusze sięgające 2 mln. złotych pozwolą na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego w postaci mammografu, rtg kostno- płucnego oraz e-busa, które posłużą wielu naszym pacjentom w procesie diagnozy, jak i profilaktyki zdrowia. Wsparcie finansowe umożliwi nam poszerzenie zakresu procedur medycznych oferowanych mieszkańcom. Symboliczny czek o wartości 2 mln. złotych odebrała z rąk Wiceministra Zdrowia, Podsekretarza Stanu- Janusza Cieszyńskiego, mgr Marzena Sarnecka-Zastępca Dyrektora Szpitala ds. technicznych.

 

    derm0

   Pod hasłem "Planuję długie życie" odbyła się akcja profilaktyczna nowotworu skóry zorganizowana 29 sierpnia 2019r. w naszym Szpitalu. We współpracy z Narodowym Funduszem zdrowia udało się przebadać znamiona skórne u 42 pacjentów.

    briefing0

    Podczas Briefingu Prasowego, który odbył się 26 lipca 2019r. (ostatni piątek) w Naszym Szpitalu,  Zastępca Dyrektora  ds. medycznych, dr n. med. Marek Femlak gościł Panią Dyrektor ds. mundurowych Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, mgr Jolantę Krug.

   panibasia0

   W ostatni piątek, 26 lipca 2019r.  Zastępca Dyrektora ds. medycznych wraz z kadrą medyczną Centrum Diabetologicznego złożył uroczyste gratulacje Pani Barbarze Micinowskiej, która po 41 latach pracy przeszła na zasłużoną emeryturę.

  dyrektorfemlak0

   W ostatni piątek, 19 lipca 2019r. Dyrektor Szpitala, lek. med. Sławomir Gaik spotkał się z Zastępcą Dyrektora ds. medycznych, Panem Markiem Femlakiem w celu złożenia uroczystych gratulacji  z okazji osiągnięcia wyjątkowego sukcesu zawodowego, jakim jest pomyślne ukończenie przewodu doktorskiego.

 akrew0

  11 lipca zorganizowaliśmy na terenie Naszego Szpitala kolejną akcję krwiodawczą. Tym razem odbyła się ona pod hasłem "Chwyć czerwoną nitkę, by ocalić czyjeś życie".  Zarejestrowaliśmy 29 uczestników, z czego honorowo oddać krew udało się 19 osobom. Łącznie dało nam to 8550 ml krwi- składnika, którego nie jesteśmy w stanie w żaden sposób wyprodukować- dlatego nazywamy go bezcennym darem.