Z dniem 7 września 2021r.  odwiedziny pacjentów pozostających w szpitalu zostały wznowione (nie dotyczy oddziału covidowego). Jednak z uwagi na obecną sytuację sanitarno - epidemiologiczną odwiedziny są możliwe z zachowaniem zasad określonych w zarządzeniu Komendanta szpitala.  Szczegóły dostępne w poniższym linku wraz z rekomendacjami MZ i GIS w tym zakresie:  

105 SzWzP SP ZOZ - Zasady odwiedzin (105szpital.pl)

Szpital w mediach:

NOWE ZASADY ODWIEDZIN W SZPITALACH - Telewizja Regionalna (telewizjazary.pl)