Dnia  15 stycznia 2021r. w godzinach 8.00 - 12.00, zapraszamy do stawienia się w punkcie pobrań wymazów  

Nauczycieli oraz personel pomocniczy zgłoszony do wymazów przez placówki oświatowe.

Punkt pobrań zlokalizowany jest w namiocie przy wejściu bocznym do Szpitala od

ul. Szprotawskiej.