Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlk. informuje, iż uruchomił nowy numer telefonu: 884-886-887 dedykowany wyłącznie dla badań pracowników podmiotów leczniczych i służb zaangażowanych w działania związane z epidemią COVID-19, które mogły mieć kontakt z przypadkiem zakażonym (nie dotyczy badań profilaktycznych).