dotacja

dotacja4

 Z dumą informujemy, iż nasz Szpital realizował będzie projekt unijny w ramach programu "Infrastruktura i Środowisko". Fundusze sięgające 2 mln. złotych pozwolą na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego w postaci mammografu, rtg kostno- płucnego oraz e-busa, które posłużą wielu naszym pacjentom w procesie diagnozy, jak i profilaktyki zdrowia. Wsparcie finansowe umożliwi nam poszerzenie zakresu procedur medycznych oferowanych mieszkańcom. Symboliczny czek o wartości 2 mln. złotych odebrała z rąk Wiceministra Zdrowia, Podsekretarza Stanu- Janusza Cieszyńskiego, mgr Marzena Sarnecka-Zastępca Dyrektora Szpitala ds. technicznych.