dyrektorfemlak0

   W ostatni piątek, 19 lipca 2019r. Dyrektor Szpitala, lek. med. Sławomir Gaik spotkał się z Zastępcą Dyrektora ds. medycznych, Panem Markiem Femlakiem w celu złożenia uroczystych gratulacji  z okazji osiągnięcia wyjątkowego sukcesu zawodowego, jakim jest pomyślne ukończenie przewodu doktorskiego.

   Specjalista chorób wewnętrznych oraz diabetologii uzyskał tytuł doktora nauk medycznych dzięki rozprawie doktorskiej  napisanej pod kierunkiem  prof. dr hab. n. med. Jacka Rysz w dziedzinie nauk medycznych pt. „Badanie wpływu cukrzycy na rozkład subfrakcji cholesterolu HDL oraz ryzyko chorób sercowo naczyniowych”. Osoby badane zostały podzielone na trzy grupy: pacjentów z cukrzycą niedawno rozpoznaną, pacjentów z cukrzycą trwającą ponad 10 lat oraz grupę kontrolną. Każdej z nich pobrano krew i oznaczono 10 subfrakcji cholesterolu HDL. Środkowej grupie włączono do terapii lek w postaci statyny, który odpowiada za obniżenie cholesterolu. Po trzech miesiącach badanie krwi powtórzono. Okazało się, że istnieje niekorzystny wpływ stosowania tego rodzaju leku na skład dobrego cholesterolu, a sam HDL  w stanie zapalnym wpływa negatywnie i patogennie na przebieg określonych schorzeń. Praca  doktorska przyniosła nieznane dotąd  wnioski, z powodzeniem mogłaby być w dalszym ciągu kontynuowana naukowo oraz badawczo. Dr n. med. Marek Femlak nie wyklucza takiej możliwości i dalszego zainteresowania omawianą tematyką w swojej pracy w przyszłości.

   Z tak wspaniałej okazji, Dyrektor Szpitala składa dr n. med. Markowi Femlakowi najlepsze życzenia, wielu sukcesów i satysfakcji, wspaniałej kariery oraz wysokich osiągnięć, a także powodzenia w dalszej drodze naukowej, zawodowej, jak i w życiu prywatnym.

 Jednocześnie, zachęcamy Państwa do obejrzenia rozmowy redaktor Telewizji Regionalnej z dr n. med. Markiem Femlakiem, dotyczącej tematyki rozprawy doktorskiej:

   https://www.telewizjazary.pl/wiadomosci/25565,rozmowa-z-markiem-femlakiem-swiezo-upieczonym-doktorem-nauk-medycznych

 Tekst i zdjęcia: mgr Deniz Katrin Mrozik

dyrektorfemlak1

dyrektorfemlak2

dyrektorfemlak3