PRACOWNIA URODYNAMICZNA

Pracownia przeniesiona do Żar!

105 Szpital Wojskowy z Przychodnią   
  
SP ZOZ filia Żagań  
     
I piętro

Gabinet nr 125

Kontakt:

Dyżurka lekarska
 
tel. 68 477 12 43                               

                            

W 105 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią filia Żagań od sierpnia 2012 roku funkcjonuje Pracownia Urodynamiczna. Jest to jedyny taki zakład na naszym obszarze w którym to wyłącznie specjalista urolog przeprowadza diagnostykę.
 
W pracowni wykonywane są badania pozwalające dokładnie określić rodzaj zaburzeń prowadzących do nieprawidłowości w opróżnianiu pęcherza moczowego. Jednocześnie służą one ustaleniu pojemności pęcherza moczowego oraz tzw. czasu pęcherzowego, czyli czasu subiektywnego odczuwania jego wypełnienia.
W badaniach urodynamicznych można określić nie tylko sprawność mięśni biorących udział w opróżnianiu pęcherza moczowego, ale także prawidłowość koordynacji pomiędzy wypieraczem pęcherza, a zwieraczem cewki moczowej.
Diagnostykę urodynamiczną przeprowadzamy w przypadku zaburzeń mikcji, takich jak: częstomocz dzienny lub nocny, parcia naglące, oddawanie moczu w kilku porcjach, osłabienie strumienia moczu, zatrzymanie oddawania moczu, znaczne zaleganie moczu po mikcji, nietrzymanie moczu, odpływy moczu wsteczne pęcherzowo-moczowodowe, a także uchyłki pęcherza moczowego.
Badanie to odgrywa bardzo istotną rolę w diagnostyce chorób prostaty (rozrost). Jest niezwykle przydatne w czasie kwalifikacji pacjenta do zabiegu operacyjnego, a także przy obserwacji wyników leczenia.
 

Pracownia dysponuje nowoczesnym aparatem urodynamicznym i m.in. specjalistycznym fotelem diagnostycznym wraz z niezbędnym wyposażeniem. Czas trwania badania to około 45 min, jest wykonywane w znieczuleniu miejscowym, bezbolesne. Przeprowadzane jest przez lekarzy praktyków posiadających certyfikaty Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (FEBU).

Badania urodynamiczne w 105 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią filia Żagań są badaniami kompleksowymi zgodnymi z przyjętymi standardami Międzynarodowego Towarzystwa Kontynencji (International Continence Society, ICS).