ODDZIAŁ PULMONOLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

105. Kresowy Szpital Wojskowy
z Przychodnią SP ZOZ
 
filia Żagań

ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań

Piętro III  
 
Kontakt z oddziałem:

tel. 68 477 12 41                      

 

 

KIEROWNIK ODDZIAŁU

lek. Damian Hyla

specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc i specjalista medycyny lotniczej

 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

 mgr pielęgniarstwa Irena Zygmanowska

specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 

ASYSTENCI
 

lek. Andrzej Czupryński 

specjalista chorób płuc, internista

 
lek. Jarosław Bartnik
 
specjalista chorób wewnętrznych
 

  lek. Katarzyna Kozak - Czekajło

specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych

 

  lek. Paweł Krawczuk

specjalista chorób wewnętrznych


lek. Krzysztof Morawski