Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej

                                                                                                                                                                                                                                                     PRACOWNIA DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ                                                                                                                                         Budynek nr 4   
     
   (podparter)

 

   
  Przyjmowanie materiałów do badań:
 
  dni robocze: pon. - piątek godz. 7.30 – 14.00

 Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska:
 
 
dni robocze: pon. - piątek  godz. 8.30 – 10.00

 
Odbiór wyników:

dni robocze:
pon. - piatek
godz. 12.00 – 14.00
:
                                                                                                                                                  

   Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej wykonuje badania dla potrzeb szpitala,  zleceniodawców zewnętrznych, którzy mają podpisane umowy ze szpitalem oraz pacjentów prywatnych po opłaceniu badań w kasie szpitalnej (koszt wg cennika).
   

    Zakres wykonywanych badań:   

1. Badania bakteriologiczne materiałów z układu oddechowego, moczowo-płciowego, pokarmowego, krążenia, nerwowego, schorzeń skóry, narządu ruchu.

Wykonywany jest posiew materiału, identyfikacja wyhodowanych bakterii patogennych, oznaczenie lekowrażliwości z wykryciem fenotypowych mechanizmów oporności MRSA, VRE, ESBL, MLSB, AmpC, MBL i KPC, decydujących o interpretacji klinicznej uzyskanych wyników antybiogramów.
Metodyka i interpretacja wyników posiewów oparta jest na wytycznych Krajowego Ośrodka
Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów oraz zaleceń  europejskich EUCAST.

2. Badania mykologiczne w kierunku grzybów drożdżopodobnych i dermatofitów.
3. Badania parazytologiczne w kierunku rodzimych pasożytów jelitowych.
4. Badania skuteczności sterylizacji autoklawów.
5. Niektóre badania serologiczne.
6. Kontrole bakteriologiczne środowiska szpitalnego.


Pracownia dysponuje nowoczesnym sprzętem do badań. Posiada aparat do automatycznej identyfikacji i oznaczania wrażliwości na antybiotyki  VITEK 2 oraz  automatyczny system
 do monitorowania posiewów krwi  i płynów ustrojowych  Bact / Alert.

Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej uczestniczy  w zewnętrznej kontroli jakości POLMICRO, prowadzonej przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie i uzyskuje pozytywne wyniki , czego rezultatem są  otrzymane certyfikaty jakości.Informacje dla pacjenta:

1. Pobieranie moczu na posiew
    Pobierz
2. Pobieranie plwociny na posiew
    Pobierz
3. Pobieranie materiałów w kierunku pasożytów jelitowych
    Pobierz

W celu uzyskania informacji na temat prawidłowego pobrania, przechowywania i transportu innych materiałów do badań mikrobiologicznych proszę o kontakt telefoniczny z personelem laboratorium.

 Personel Kierownik Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej:
mgr Dorota Palczewska
Specjalista Mikrobiologii Klinicznej

Asystent:
mgr Mirela Barszczewska-Kalenik

Technicy:
Julita Stonoga
Anna Łotocka 
następny artykuł »
105. Kresowy SzWzP SP ZOZ w Żarach
© 2018 105 SzWzP SP ZOZ :: Joomla! i J!+AL jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.