Koordynatorzy "Brilliant Jump - 16" w szpitalu

 
Koordynatorzy "Brilliant Jump -16" w szpitaluW dniach 16-27 maja 2016r. na zachodzie Polski, w Żaganiu, odbywają się międzynarodowe wojskowe ćwiczenie „Brilliant Jump -16”, bezpośrednio poprzedzające największe przedsięwzięcie szkoleniowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej "Anakonda 2016". W związku z tym w 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym w Żarach, będącym pierwszym szpitalem do przyjęcia poszkodowanych, odbyło się spotkanie mające na celu omówienie szczegółów współpracy w zakresie specjalistycznej pomocy medycznej.


Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele sił NATO, polscy i hiszpańscy koordynatorzy: col. Diaz Guillermo, capt. Juan Garnizon, mjr Hubert Kowalek (NFIU), mjr Krzysztof Butkiewicz (2 Wojskowy Szpital Polowy) oraz Wicedyrektor ds. Medycznych 105KSzWzP lek. Marek Femlak, Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lek. Ewa Wójcik-Buczyńska, Pielęgniarka Oddziałowa SOR Krystyna Trzcińska oraz Rzecznik Prasowy Justyna Wróbel.

W ćwiczeniu weźmie udział blisko 2500 żołnierzy, w tym około 1500 ze składu Sił Natychmiastowego Reagowania NATO (Very High Readiness Joint Task Force - VJTF). Głównym celem Brilliant Jump 2016 jest przerzut do Polski żołnierzy i sprzętu komponentu lądowego Sił Natychmiastowego Reagowania (VJTF). Jest to skomplikowana operacja planistyczna i wymaga wielopoziomowej koordynacji, dlatego w ćwiczeniu bierze także udział Wielonarodowy Korpus Północny-Wschód ze Szczecina i nowopowstała Jednostka Integracji Sił NATO NFIU (NATO Force Integration Unit) z Bydgoszczy.


tekst: mgr Justyna Wróbel / Rzecznik Prasowy, dgrsz.mon.gov.pl
fot. Arleta Celej

------------------------

On May 16-27, 2016 in western Poland, the city of Żagań hosts an international military exercise “Brilliant Jump 2016” which directly precedes the greatest training project of the Polish Armed Forces called “Anaconda 2016”. Therefore, in 105 Kresowy Szpital Wojskowy in Żary (105th Borderlands Military Hospital) which is the first hospital to accept the injured, there was a meeting held to discuss the cooperation details concerning specialized medical care.

The meeting was attended by NATO forces representatives, Polish and Spanish coordinators: col. Diaz Guillermo, capt. Juan Garnizon, mjr. Hubert Kowalek (NFIU), mjr. Krzysztof Butkiewicz (2nd Military Field Hospital) and Deputy Director of Medical Affairs of 105th Borderlands Military Hospital dr. Marek Femlak, Manager of Emergency Department dr. Ewa Wójcik-Buczyńska, ED Nurse Krystyna Trzcińska and Spokesman Justyna Wróbel.

In the exercise there will attend almost 2500 soldiers, including about 1500 from NATO Response Force (Very High Readiness Joint Task Force - VJTF). The main objective of the Brilliant Jump 2016 is the movement of equipment and soldiers of the land component of VJTF. It is a complex planning operation and requires a multi-level coordination, so in the exercise take part also Multinational Corps Northeast (MCNE) from Szczecin and newly established NATO Force Integration Unit (NFIU) from Bydgoszcz.


tłumaczenie: Ilona Paprzycka


Więcej:

"Anakonda" w szpitalu
24.05.2016r.        źródło RadioZachód.pl

Anakonda w akcji
24.05.2016r.        źródło JanczoTodorow.pl

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
105. Kresowy SzWzP SP ZOZ w Żarach
© 2018 105 SzWzP SP ZOZ :: Joomla! i J!+AL jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.