Przedstawiciele NATO Force Integration Units w 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym

 
Przedstawiciele NATO Force Integration Units w 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym
W roku 2015 w Polsce w Bydgoszczy powstała Jednostka Integracji Sił Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO Force Integration Units, NFIU). Odpowiedzialna jest za realizację sojuszniczego wzmocnienia bezpieczeństwa na wschodzie. Jako jedna z sześciu (inne są w: Bułgarii, Rumunii, Estonii, na Litwie i Łotwie) na terenie Europy pełnić będzie rolę sztabu łącznikowo-koordynacyjnego dla Sił Odpowiedzi NATO - sił bardzo wysokiej gotowości (Very High Readiness Joint Task Force – VJTF) zwanych „SZPICĄ” NATO. W praktyce oznaczać to będzie, że gdy NATO zdecyduje o wysłaniu żołnierzy do jakiegoś kraju, to wojskowi z NFIU wraz z krajem gospodarzem koordynują przerzut sprzętu, ludzi i amunicji oraz przemieszczanie tychże sił po danym państwie.

W związku z tymi działaniami podejmowane są czynności związane z zapewnieniem bezpieczeństwa medycznego dla uczestników NFIU. W dniu 1.03.2016r. przedstawiciele NFIU, mjr Hubert Kowalek oraz capt. Aaron Berg z Armii Amerykańskiej (United States Army) wizytowali największy szpital wojskowy na zachodzie Polski, 105 Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach. W spotkaniu udział wzięli: Wicedyrektor ds. Medycznych 105KSzWzP Marek Femlak, Wicedyrektor ds. Ekonomiczno-Technicznych Andrzej Sodkiewicz, Pielęgniarka Naczelna Monika Gryczyńska oraz Rzecznik Prasowy Justyna Wróbel. Podczas spotkania omówione zostały zasady wzajemnej współpracy.tekst: mgr Justyna Wróbel / Rzecznik Prasowy, sgwp.wp.mil.pl
fot. Arleta Celej

------------------------

In 2015 in Bydgoszcz, Poland the NATO Force Integration Units (NFIU) has been founded. It is responsible for strenghtening the security in the Eastern part of the Alliance. The base in Poland, as one of the six located in Europe (others are in Bulgaria, Romania, Estonia, Lithuania, Latvia) will will operate as a liason staff for NATO Response Force (NRF) – and a high-readiness force Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). In practice it means also that when NATO decides to send troops to another country, it is the military along with NFIU and a host country that coordinate the movement of the equipment, the staff and ammunition into and within this country.

In reference to these operations there are actions undertaken to provide the medical security for the participants of NFIU. On 1st March 2016 the representatives of NFIU, Maj. Hubert Kowalek and Capt. Aaron Berg from US Army visited the largest military hospital in the western Poland, 105 Kresowy Szpital Wojskowy (105 Borderlands Military Hospital - 105KSzWzP) in Żary. The meeting was attended by: Deputy Director of Medical Affairs of 105 KSzWzP Marek Femlak, Deputy Director of Economic-Technical Affairs Andrzej Sodkiewicz, Chief Nurse Monika Gryczyńska nad Spokesman Justyna Wróbel. During the meeting, the principles of mutual cooperation were discussed.


tłumaczenie: Ilona Paprzycka


Więcej informacji / More information on NFIUWięcej:

Wizytacja przedstawicieli NFIU w 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym w Żarach
03.03.2016r.        źródło Wojsko-Polskie.pl 

Wojskowa wizyta w wojskowym szpitalu
03.03.2016r.        źródło Radio Zachód


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
105. Kresowy SzWzP SP ZOZ w Żarach
© 2018 105 SzWzP SP ZOZ :: Joomla! i J!+AL jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.