Uroczysta inauguracja Oddziału Psychiatrycznego


Uroczysta inauguracja Oddziału Psychiatrycznego   
 


W dniu 3.11.2014r. o godz.10:00 w 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym nastąpiła uroczysta inauguracja Oddziału Psychiatrycznego z Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Stresu Bojowego.


W uroczystości udział wzięli przedstawiciele samorządów lokalnych, dowództwa 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, Narodowego Funduszu Zdrowia, służb mundurowych, byli ordynatorzy oddziału, pracownicy 105 KSzWzP oraz wielu innych wspaniałych gości. Liczną grupę stanowiła młodzież szkół gimnazjalnych i średnich, grono pedagogiczne, psychologowie i terapeuci lokalnych ośrodków. Nie zabrakło także przedstawicieli instytucji na co dzień współpracujących z oddziałem m.in. Sądu Rodzinnego.


Dyrektor 105 KSzWzP przywitał wszystkich zgromadzonych gości, zwrócił uwagę na ważność inwestycji także w oparciu o pododdział, który przygotowany jest zwłaszcza do zapewniania opieki żołnierzom, współpracującej od lat 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w zakresie leczenia zaburzeń nerwicowych i stresu bojowego. Lek.med. Krzysztof Zielke, kierownik oddziału, przedstawił zakres pracy i kierunki rozwoju oddziału oraz podziękował za trud i zaangażowanie w poprawę warunków pracy.

Uroczystego poświęcenia oddziału dokonał ks. ppłk. dr Stanisław Błądek, kapelan wojskowej parafii. Po symbolicznym przecięciu wstęgi nastąpiła prezentacja oddziału, który zajmuje obecnie dwie kondygnacje kompleksowo wyremontowanego budynku nr 5.

W drugiej części spotkania w odniesieniu do licznych doniesień medialnych i zaistniałych zdarzeń w naszym regionie przy udziale małoletnich osób, które pod wpływem substancji odurzających tzw. dopalaczy powodują zagrożenie dla swojego życia i zdrowia ciekawą prelekcję dotyczącą w/w tematyki przygotował Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dr n.med. Władysław Sterna. Zwieńczeniem wykładu poprowadzonego w niezwykle przystępnej formie, zarówno dla młodych słuchaczy jak i grona pedagogicznego z wieloletnim doświadczeniem była merytoryczna dyskusja.

Koszt całej inwestycji budynku nr 5 (w którym znajduje się również Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej) to ok 16 mln zł, z tego 150 000 zł szpital nasz otrzymał w formie dofinansowania PFRON na dobudowanie windy, która bez wątpienia jest doskonałym udogodnieniem dla osób mających problem z poruszaniem się. Pozostała kwota pochodzić będzie ze środków własnych szpitala.Tekst. mgr Justyna Wróbel / Rzecznik Prasowy


Więcej:

Psychiatria otwarta. Kolorowy oddział wyleczy nerwice stersu bojowego
06.11.2014r.        źródło GazetaLubuska

Szpital w Żarach remontuje oddziały 
03.11.2014r.        źródło GazetaWyborcza.pl 

Oddział za 3 miliony 
03.11.2014r.      źródło TVRegionalna.pl
  
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
105. Kresowy SzWzP SP ZOZ w Żarach
© 2018 105 SzWzP SP ZOZ :: Joomla! i J!+AL jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.