Pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu

  
Pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                           
    ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie 

działalności usługowej w zakresie zainstalowania i obsługi automatycznego systemu parkowania 

na terenie 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach ul. Domańskiego
 

Okres najmu – 3 lata od dnia podpisania umowy.

Cena wywoławcza za dzierżawę parkingu rotacyjnego wynosi 8 000,00 zł netto miesięcznie.

Ofertę pisemną należy złożyć w siedzibie 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach 

ul. Domańskiego 2 w terminie do dnia 18.03.2013 roku do godz. 1200.

Przedmiot dzierżawy będzie udostępniony do obejrzenia w dni powszednie w godzinach 900-1300 

(po wcześniejszym uzgodnieniu) od dnia ogłoszenia przetargu do dnia składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.03.2013 roku o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego, bud. nr 23, 

sala konferencyjna. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 17712,00zł,

które należy wnieść w terminie do 18.03.2013 roku do godz. 1200  w formie przelewu na rachunek bankowy 

szpitala. Osoba, która uchyli się od zawarcia umowy na dzierżawę gruntu utraci możliwość zwrotu 

wniesionego wadium. Dodatkowe informacje dotyczące warunków przetargu wraz z wykazem 

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy można uzyskać w siedzibie ogłaszającego i na jego stronie 

internetowej www.105szpital.plOsoba uprawniona do kontaktów z oferentami – Andrzej Sodkiewicz tel. 068 470 78 14.

Wydzierżawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, 

na każdym etapie postępowania.


Pliki do pobrania - SIWZ

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
105. Kresowy SzWzP SP ZOZ w Żarach
© 2018 105 SzWzP SP ZOZ :: Joomla! i J!+AL jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.