Pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu

 
Pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu

      105 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej w zakresie zainstalowania i obsługi automatycznego systemu parkowania na terenie 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach ul. Domańskiego 2.

Okres najmu – 3 lata od dnia podpisania umowy.

Cena za dzierżawę nie może być niższa niż 30% przychodów netto z usługi parkingowej, nie mniej jednak niż 8000,00 zł netto miesięcznie przy wykorzystywaniu parkingu rotacyjnego w części A i B na 100 miejsc. Wysokość przychodów ustalona będzie na podstawie wydruku z drukarki fiskalnej.

Ofertę pisemną należy złożyć w siedzibie 105 SzWzP SP ZOZ bud. nr 12 (kancelaria ogólna) w terminie do dnia 08.11.2012 roku do godz. 12:00. Przedmiot dzierżawy będzie udostępniony do obejrzenia w dni powszednie w godzinach 9.00-13.00 (po wcześniejszym uzgodneiniu) od dnia ogłoszenia przetargu do dnia składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.11.2012 roku o godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego, bud. nr 23, sala konferencyjna.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 17 712,00  zł, które należy wnieść w terminie do 08.11.2011 roku do godz. 12:00  w formie przelewu na rachunek bankowy szpitala.

Osoba, która uchyli się od zawarcia umowy na dzierżawę lokalu utraci możliwość zwrotu wniesionego wadium. Dodatkowe informacje dotyczące warunków przetargu można uzyskać w siedzibie ogłaszającego  i na jego stronie internetowej.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania umieszczone są na stronie internetowej Szpitala www.105szpital.org.pl.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami – Andrzej Sodkiewicz tel. 68 470 78 14.

Wynajmującemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.Pliki do pobrania - SIWZ

Przetarg Unieważniono
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
105. Kresowy SzWzP SP ZOZ w Żarach
© 2018 105 SzWzP SP ZOZ :: Joomla! i J!+AL jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.