Dąb pamięci 01.06.2011Dąb ku pamięci ppłk. dr Kazimierza Maciejewskiego

w 105. Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZW dniu 1.06.2011r. o godz. 11.00 na terenie 105 Szpitala Wojskowego w Żarach odbyła się uroczystość posadzenia „Dębu Pamięcidla uhonorowania ppłk. dr Kazimierza Maciejewskiego. Pomysłodawcami włączenia sięnaszej placówki do akcji stworzonej przez „Stowarzyszenie Parafiada”, a mającej na celu uczczenie każdej pojedynczej ofiary zbrodni katyńskiej, byli dr n.med. Zbigniew Kopociński i dr n.med. Krzysztof Kopociński. Uzyskali oni pełne zrozumienie i wsparcie Dyrekcji 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w osobach Dyrektora Sławomira Gaika i jego zastępców: Marka Femlaka i Andrzeja Sodkiewicza.


Naszą uroczystość uświetnili swym przybyciem liczni goście, wśród których należy wymienić: Prezesa Lubuskiej Rodziny Katyńskiej Władysława Boguckiego, z-cę dowódcy 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. Stanisława Maczka płk Zbigniewa Markowskiego, komendanta powiatowej Policji nadkomisarza Tomasza Rabendę, gen. bryg. Zbigniewa Szurę, dziekana ŚOW płk. ks. Stanisława Szymańskiego, Prezesa Kresowego Towarzystwa Krajoznawczo-Turystycznego Józefa Tarniowego, wicestarostę powiatu żagańskiego Danutę Madej oraz młodzież ze swą kadrą pedagogiczną z placówek oświatowych: Liceum Ogólnokształcącego im. B.Prusa w Żarach, Zespołu Szkół Rolniczych w Żarach, Szkoły z Lipinek Łużyckich, Gimnazjum nr 2 a także kadra i pracownicy naszego szpitala i liczni mieszkańcy Żar.

Piękną oprawę zapewniła kompania reprezentacyjna zaprzyjaźnionej ze szpitalem 10 BKPanc ze Świętoszowa ze swym pocztem sztandarowym oraz poczty sztandarowe: Lubuskiej Rodziny Katyńskiej, Kresowego Towarzystwa Krajoznawczo-Turystycznego z Żar (ponad 100-letni sztandar), Związku Sybiraków z Zielonej Góry, Marszałka województwa lubuskiego, Liceum Ogólnokształcącego im. B.Prusa z Żar, Zespołu Szkół Rolniczych w Żarach, Związku Kombatantów.

Całą imprezę w sposób niezwykle profesjonalny poprowadził z-ca Dyrektora 105 Szpitala Wojskowego Marek Femlak. Na początku dyrektor Femlak powitał wszystkich zgromadzonych i podziękował za przybycie oraz odczytał treść certyfikatu nr 3607/547/WE/2010 zaświadczającego, iż 105 Szpital Wojskowy włączył się do akcji sadzenia dębów poświęconych ofiarom Zbrodni Katyńskiej. Następnie przedstawił sylwetki pomysłodawców akcji w naszej placówce: dr. n. med. Zbigniewa i Krzysztofa Kopocińskich.

W krótkim wystąpieniu dr n.med. Krzysztof Kopociński podzielił się z zebranymi historią powstania pomysłu i przyczyn, dla których został wybrany dla uczczenia właśnie ppłk dr Kazimierz Maciejewski, a nie każdy inny oficer zamordowany przez NKWD. Chcieliśmy uhonorować oficera-lekarza czyli naszego starszego kolegę, bo przecież nie jest tajemnicą, że większość kadry lekarskiej 105 Szpitala Wojskowego to oficerowie-lekarze absolwenci Wojskowej Akademii Medycznej im. gen.dyw. prof. Bolesława Szareckiego. Ze względu na specjalność pomysłodawców akcji w naszej placówce wybraliśmy okulistę, co było ukłonem także wobec całego niezwykle profesjonalnego i kompetentnego zespołu Pododdziału Okulistyki 105 Szpitala Wojskowego kierowanego właśnie przez dr n.med. Krzysztofa Kopocińskiego.

 Większość mieszkańców lubuskiego to Kresowiacy, ludzie ekspatriowani ze swej małej ojczyzny na Ziemie Zachodnie, z tego powodu wybraliśmy lekarza urodzonego w Wilnie, a na stałe związanego z pięknym królewskim Grodnem. Sylwetkę ppłk. dr. Kazimierza Maciejewskiego pięknie przedstawiła Małgorzata Issel, osoba której członkowie rodziny także zostali zamordowani w 1940r. Prezes Lubuskiej Rodziny Katyńskiej Władysław Bogucki w niezwykle emocjonalnym wystąpieniu gorąco podziękował 105 Szpitalowi Wojskowemu za symboliczne uczczenie ofiar Zbrodni Katyńskiej podkreślając, że 105 Szpital Wojskowy jest jedynym szpitalem w całym województwie lubuskim, w którym jest tablica poświęcona tej masakrze. Jednocześnie Prezes Bogucki zaapelował, w obliczu pojawiających się głosów o potrzebie zmiany nazwy 105 Szpitala Wojskowego (który już nie podlega Ministerstwu Obrony Narodowej), o trwanie przy tradycji wypracowanej przez kilka pokoleń lekarzy wojskowych i zachowanie nazwy symbolu.

Następnie gen. bryg. Zbigniew Szura w asyście wicestarosty Danuty Madej dokonał odsłonięcia tablicy przy posadzonym „Dębie Pamięci” z następującą inskrypcją „Dąb Pamięci posadzony dla uhonorowania podpułkownika doktora Kazimierza Maciejewskiego lekarza wojskowego, Starszego Ordynatora Okulistyki 3 Szpitala Okręgowego w Grodnie, obrońcy Polski w 1920r. i 1939r., za wyjątkowe męstwo i poświęcenie odznaczonego Krzyżem Walecznych, zamordowanego strzałem w tył głowy przez sowieckie NKWD w 1940r. w Charkowie”.


W górnej części tablicy znajduje się logo programu „Katyń ... Ocalić od zapomnienia” zaś u dołu krzyż Absolwenta Wojskowej Akademii Medycznej oraz Krzyż 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią. Dwa ostatnie znaki symbolizują duchową łączność oficerów-lekarzy 105 Szpitala Wojskowego ze swoim starszym kolegą zamordowanym przez Sowietów.

Ksiądz dziekan płk Stanisław Szymański dokonał poświęcenia odsłoniętej tablicy, w tle sygnalista odgrywał melodię „Śpij kolego w ciemnym grobie”. Następnie prezes Bogucki wraz z prezesem Tarniowym i wicestarostą Madej obsypali posadzony „Dąb Pamięci” ziemią przywiezioną z cmentarza w Charkowie. Końcowym elementem uroczystości było złożenie wiązanek kwiatów pod odsłoniętą tablicą przez delegacje przybyłych gości. Zastępca Dyrektora Marek Femlak w imieniu całego kierownictwa naszej placówki gorąco podziękował wszystkim uczestnikom uroczystości za przybycie oraz opatrzności za wspaniałą pogodę.


Jedynym minusem był niemal brak zainteresowania naszą imprezą regionalnych dziennikarzy, bardzo żałujemy, bo właśnie w promocję prawdy o Katyniu powinny włączyć się wszystkie instytucje mające wpływ na życie społeczne, w tym środki masowego przekazu.

 
Zdjęcia wykonała: mgr Justyna Wróbel
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
105. Kresowy SzWzP SP ZOZ w Żarach
© 2018 105 SzWzP SP ZOZ :: Joomla! i J!+AL jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.