W nowo budowanej części budynku nr 5 będą znajdowały się: oddział chirurgii ogólnej, oddział urologii, oddział intensywnej terapii, pracownie endoskopowe, pracownia ESWL oraz centralna sterylizatornia. Dodatkowo dwie nowocześnie wyposażone sale operacyjne z kompletnym zapleczem stanowiące rozbudowę istniejącego już bloku operacyjnego. Poniżej zamieszczono wizualizację budynku z zewnątrz.

wiz1